ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Με θεμέλιο την αποτελεσματικότητα μας, δια της εξειδίκευσης των συνεργατών μας σε διάφορους τομείς του δικαίου και με το πλεονέκτημα της συνεργασίας αυτών, επιτυγχάνεται ο σκοπός της πλήρους και ουσιαστικής ανταπόκρισης ακόμη και στις πιο σύνθετες ανάγκες των πελατών μας, με ήθος, ειλικρίνεια, αξιοπιστία και φερεγγυότητα.

Με την υποστήριξη επιστημονικών συνεργατών (τεχνικών συμβούλων, πραγματογνωμόνων) και συνεργαζόμενων δικηγόρων σε μεγάλο αριθμό πόλεων της Ελλάδας, έχουμε τη δυνατότητα να αναλαμβάνουμε, με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, υποθέσεις σε όλα τα Πρωτοδικεία της Ελλάδας.

Grafeio1-3
Grafeio1-8

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Με βάση την εμπειρία μας στη μάχιμη δικηγορία και στα ποινικά ακροατήρια, αναλαμβάνουμε τη νομική υποστήριξη και υπεράσπιση των εντολέων μας από το πρώιμο στάδιο, ήτοι από την προκαταρκτική εξέταση, την προανάκριση, την ανάκριση και τα δικαστικά συμβούλια μέχρι και το τελικό στάδιο της κύριας διαδικασίας, σε δικαστήρια πρώτου και δευτέρου βαθμού καθώς και της αναιρετικής διαδικασίας στον Άρειο Πάγο.

Παράλληλα εκπροσωπούμε φυσικά και νομικά πρόσωπα για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε αδικήματα που τελέστηκαν σε βάρος τους με την υποβολή μηνύσεων – εγκλήσεων, παρακολούθηση πορείας ποινικής δίωξης και παράσταση τόσο στην προδικασία όσο και το ακροατήριο.

Αναλαμβάνουμε κάθε υπόθεση ποινικού δικαίου με ιδιαίτερη εμπειρία και εξειδίκευση στο ηλεκτρονικό, οικονομικό, υπηρεσιακό και το οργανωμένο έγκλημα, τις προσβολές σε βάρος της σωματικής ακεραιότητας και της ζωής, τα εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα του Νόμου περί ναρκωτικών.

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που άπτονται όλου του εύρους του αστικού δικαίου με ιδιαίτερη εξειδίκευση σε υποθέσεις, ενοχικού, εμπραγμάτου, συγκοινωνιακού και εργατικού δικαίου.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να διεκπεραιώσουμε άμεσα και αποτελεσματικά υποθέσεις που αφορούν αποζημιώσεις από αδικοπραξίες πάσης φύσεως, ήτοι θύματα τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας, προσβολής προσωπικότητας δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, ιδιωτικές ή σε βάρος του δημοσίου και ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

Διεκπεραιώνουμε υποθέσεις της τακτικής Διαδικασίας (αποζημιώσεις από αδικοπραξία), ειδικής διαδικασίας (Αυτοκινητικές Διαφορές – Εργατικές Διαφορές), ενώ μας απασχολεί κάθε ιδιωτική διαφορά σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας.

Grafeio1-7
Grafeio1-6

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Παρέχουμε αποτελεσματική εκπροσώπηση και αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν το εμπορικό δίκαιο σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, προσφέροντας υπηρεσίες, κατά παγία αντιμισθία ή κατ’ υπόθεση, για την ίδρυση και την υποστήριξη εταιριών πάσης νομικής μορφής, την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων, σε αξιόγραφα, σε πτωχευτικό δίκαιο καθώς επίσης και τραπεζικό δίκαιο, δίκαιο καταναλωτή, φαρμακευτική νομοθεσία, ενώ οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας παρέχουν και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Παράλληλα, αναλαμβάνουμε τη διαχείριση εργασιακών σχέσεων αλλά και την δικαστική και εξωδικαστική επίλυση εργατικών διαφορών, ενώ για πάνω από είκοσι χρόνια ο διαχειριστής της εταιρίας μας υποστηρίζει νομικά την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ξάνθης και επίσης τον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Ξάνθης.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στους τομείς ενασχόλησης της εταιρίας μας υπάγονται και οι διαφορές Διοικητικού Δικαίου καθώς αναλαμβάνουμε την σύνταξη δικογράφων ενώπιον των Διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων καθώς επίσης κι ενώπιον όλων των Επιτροπών, Πειθαρχικών και Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Εξειδικευόμαστε σε ζητήματα Φορολογικού και Υπαλληλικού δικαίου καθώς και σε διαφορές που πηγάζουν από την αστική ευθύνη του Δημοσίου με εμπειρία εκπροσώπησης σε διοικητικές και δικαστικές αρχές.

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη αγωγών αποζημίωσης, προσφυγών ουσίας και αιτήσεων ακυρώσεως, ενστάσεων ενώπιον επιτροπών και αιτήσεων αναιρέσεως, αιτήσεων ακύρωσης, αιτήσεων αναστολών και ανακοπών Κ.Ε.Δ.Ε.

Grafeio1-4